În orice hotel, „inima” este reprezentată de Recepţie. Recepţia este percepută ca fiind biroul front-office şi este responsabilă de primirea clienţilor, de informarea acestora, îndeplineşte funcţia de comunicare cu clienţii.
Principalele atribuţii ale unui recepţioner sunt:
– primeşte clienţii, le identifica cerinţele şi oferă informaţiile necesare;
– înregistrează, programează şi repartizează clienţii;
– verifică documentele prezentate de clienţi şi completează registrele de evidenţa / ţine evidenţa computerizată a clienţilor;
– verifică şi soluţionează, în limita competenţelor, reclamaţiile clienţilor;
– asigură menţinerea unei ambianţe plăcute în incinta şi în spaţiul înconjurător;
– se prezintă într-un mod agreabil şi adoptă un comportament adecvat.

Prezentare detaliata Curs receptioner.

Scopul cursului:
Un recepţioner trebuie să vorbească fluent limbi străine, să ştie să utilizeze bine calculatorul, să aibă capacitatea de a-şi vinde foarte bine atât propria imagine cât şi a hotelului, să poată relaţiona foarte bine cu clienţii şi să înţeleagă nevoile acestora.
Prin urmare, buna organizare a departamentului de recepţie prevede ca persoanele aferente acestui birou să se adapteze uşor la situaţii noi şi imprevizibile, să fie empatice, cu atenţie distributivă şi capabile să răspundă celor mai înalte standarde de calitate, practicate în cele mai importante unităţi hoteliere naţionale şi internaţionale.
Cursul de calificare profesională pentru ocupaţia Tehnician în turism, hotel şi alimentaţie – recepţioner organizat de Şcoala „Bella Italia” doreşte să formeze un muncitor specializat şi de încredere, capabil să facă faţă oricăror provocări şi cerinţe din partea angajatorilor. Şcoala „Bella Italia” doreşte ca în urma cursurilor absolvenţii să fie responsabili, competenţi, adaptabili la nevoile clienţilor şi să poată oferi servicii de calitate.

Obiective:
– formarea de personal capabil să lucreze în departamentul Recepţie la standarde naţionale şi internaţionale, printr-o metodologie inovativă, bazată pe un curs de formare complet;
– reducerea timpului petrecut în sala de clasă a cursanţilor în favoarea intrării în contact cu unităţile de profil, printr-o experimentare concretă a competentelor dobândite prin formare.

Programa didactica:

  • Cine sunt şi cu ce se ocupă? Recepţionerul asigură buna derulare a activităţilor din locul unde oaspeţii au primul contact cu hotelul său cu orice altă instituţie care oferă servicii de cazare.
  • Care sunt îndatoririle postului? Obligaţiile includ: să repartizeze camerele în funcţie de cerinţele şi solicitările clienţilor, să îi întâmpine pe oaspeţi, să dea sfaturi şi să informeze oaspeţii, inclusiv să poarte conversaţie în limbi străine, să se ocupe de reclamaţiile şi solicitările oaspeţilor, să îndeplinească anumite servicii speciale, cum sunt apeluri telefonice pentru trezirea oaspeţilor, transmiterea de mesaje etc., să ţină înregistrările şi să facă munca specifică de birou, să organizeze folosirea eficientă a spaţiilor din hotel, să contacteze băncile, birourile de schimb valutar, să accepte moneda străină şi carduri de credit.
  • Unde se desfăşoară activitatea şi în ce condiţii? Predominant, la ghişeul de recepţie din hoteluri, moteluri, cabane, campusuri.
  • Ce instrumente / echipamente folosesc? Principalele instrumente sunt computerele, telefoanele. În această profesie este esenţială comunicarea verbală.
  • De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Sunt necesare studii medii (liceul) cu diploma de Bacalaureat (eventual studii superioare), cunoştinţe de limbi străine, o prezenţă cultivată, un comportament adecvat, o memorie bună, abilitate de a improviza, îndemânare şi încredere.

Perioada de practica:

Fiecare cursant este integrat într-o structură hotelieră, instruit de personal profesionist. În această fază se experimentează cunoştinţele acumulate în prima parte a cursului şi se pot însuşi noi proceduri pe baza experienţei angajatului care face instruirea şi a locului în care se desfăşoară practica.

Inceperea cursurilor fiecare luna
Durata 9 luni
Nr. de locuri 5
Frecventa 5 ori pe saptamana (luni-vineri): 3 zile practica, 2 zile teorie
Orar
Pret 2.000 lei (+50 lei taxa de inscriere)
Rate 4 Rate * 500 lei


Prezentare detaliata Curs receptioner.

Mai multe informatii se pot obtine la numarul de telefon 0747/117.773
si pe e-mail [email protected].